Status #10198

Tjena, också ny här - Maximesvenska du verkar bo i [...]


Lund, Skåne län
via SotR - Sweden
Tjena, också ny här - Maximesvenska du verkar bo i Malmö! Inte långt ifrån Lund. Kanske vi kan hänga någon dag?
JohanK
Hej Andreas, jag bor i Dalby, det är inte heller långt från Lund. Vore trevligt att träffas!
Monday 23 January 2017, 09:00:17
Please login to make a comment

© 2014 - 2019 Coeō
Coeō © 2014 - 2019 Coeō (Matthew Dowle) | Designed and developed by Matthew Dowle | Coeō Terms and Conditions / Legal | Sitemap